Product was successfully added to your shopping cart.
Preguntes freqüents

Escola Isabel de Villena

0producte(s)

No tens cap producte a la teva cistella de la compra.


Consulta dates i condicions de lliurament amb el teu centre escolar

ATENCIÓ. Per garantir l'entrega del dispositiu a principis de setembre la compra ha de realitzar-se com a molt tard el 31 de juliol de 2024.

Per resoldre els dubtes, contactin amb helpedu@semic.es

Condicions generals

El present acord regula les condicions generals de compra dels diversos productes i serveis oferts a la present pàgina web per Servicios Microinformática, S.A. (en endavant SEMIC) amb NIF nº A25027145 i carrer Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, Edifici H1 2003, Lleida (25003).

El CLIENT en el moment que completa el procés de registre, i compra algun dels nostres productes i serveis, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d'accés i ús del nostre portal i la seva política de privacitat, accessibles a través de l'enllaç "Avisos Legals".

El CLIENT reconeix disposar de capacitat legal suficient per obligar-se contractualment.

El present contracte està permanentment accessible en els avisos legals de la nostra pàgina web.

1. PREUS I IMPOSTOS

En contraprestació pel producte i/o servei adquirit, el CLIENT accepta pagar expressament a SEMIC les quantitats especificades en el moment de la compra en la relació de preus establertes en aquesta web per als productes triats.

Els productes i serveis que s'ofereixen en aquesta web estan subjectes a l'Impost del Valor Afegit (IVA) que ESTÀ INCLÒS en els preus que es detallen per a cada producte.

Les despeses de transport NO estan incloses en el preu dels productes.

Una vegada finalitzada la selecció de productes i de manera prèvia a la confirmació de la comanda i abans de procedir al pagament d'aquest, en pantalla apareixerà el preu final de la compra que inclourà l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit), les despeses de gestió, embalatge i d'enviament, si procedeixen, que es reflectiran en l'ordre de comanda en el moment d'efectuar la compra i en la factura.

No s' inclou tot allò que no aparegui especificat en la descripció com a inclòs.

Fer tot el possible perquè no hi hagi errors a la pàgina web, en el cas que n'hi hagués algun intentaríem esmenar-ho al més aviat possible.

2. ESPECIFICACIONS DE PRODUCTE

SEMIC farà tot el possible perquè no hi hagi errors a la pàgina web relacionats amb les imatges i descripcions, en el cas que n'hi hagués algun intentaríem esmenar-ho al més aviat possible.

Quant a les ofertes promocionals que incorporen algun tipus d’obsequi, SEMIC procedirà al seu lliurament al client sempre que en quedin existències disponibles.

3. PROCEDIMENT DE COMPRA

A través d'aquesta pàgina web només podran ser realitzades comandes per societats i persones físiques majors de 14 anys. Les compres realitzades per menors d’edat, es consideraran realitzades sota la supervisió o consentiment paterns.

A la pàgina web es detallen tots els nostres productes i serveis de manera individualitzada. El procediment per efectuar i gestionar la compra es va indicant a la pàgina web i només s' han de seguir els passos següents:

 1. Elegir el producte que desitja adquirir.
 2. En seleccionar un producte podrà ser afegit a la Cistella de la Compra i podrà triar entre seguir comprant o tramitar la comanda.
 3. Per tramitar la comanda, si és la primera vegada que accedeix al nostre portal, cal emplenar un formulari de registre amb les seves dades personals i crear un compte personal com a usuari. Completat aquest pas rebrà, en el correu electrònic que hagi indicat, la confirmació que el registre s' ha realitzat correctament. En cas que sigui un usuari ja registrat, per continuar amb el procés de compra n'hi haurà prou que introdueixi el nom d'usuari i contrasenya que va generar en la primera compra. El codi d’usuari i la contrasenya són personals i corresponen a la persona que va efectuar el procés de registre, qui n' és responsable exclusiu la custòdia. A través del seu compte podrà gestionar la informació que disposem i modificar o actualitzar les seves dades.
 4. A continuació, es procedirà a la verificació de la comanda on es detallen un a un els articles seleccionats i es calcula el preu total.
 5. Així mateix, caldrà indicar les adreces de facturació i lliurament de la compra realitzada. Serà possible indicar una adreça única per a la facturació i el lliurament.
 6. Un cop tramitat el procés, caldrà marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació els termes i condicions de venda.
 7. A la pàgina web se li facilitaran els mecanismes perquè es pugui efectuar el pagament en funció del sistema triat en cada cas.
 8. Un cop introduïdes les dades per al pagament, haurà de confirmar la comanda pitjant el botó "Comprar".
 9. Un cop polsat el botó "Comprar" es procedirà al lliurament del producte.

4. DISPONIBILITAT I LLIURAMENT

Els productes oferts per SEMIC i el transport només seran operatius al territori espanyol, en cas de compra en un altre país serà el client el que se n'encarregui.

Les comandes es processaran un cop s' hagi rebut correctament el pagament.

Els productes i serveis oferts per SEMIC estaran sempre subjectes a disponibilitat que s'indicarà específicament en la nostra Web per a cada producte i servei per la qual cosa, en cas de no trobar-se disponible algun article ofert, s'informarà degudament de la falta de disponibilitat al client per a la compra. En condicions normals, tots els productes i serveis que apareixen a la nostra Web es troben disponibles per al seu lliurament o prestació en els terminis indicats.

En els casos en què, una vegada realitzada la comanda, el producte contractat pel CLIENT es trobi esgotat, se l’informarà d’això degudament i se li oferirà un producte alternatiu de característiques similars d’igual preu i qualitat al comprat. Si tot i així, el CLIENT no estigués interessat a acceptar l’alternativa proposada, SEMIC procedirà a la devolució de la suma ja abonada i l’informarà dels tràmits i terminis de reemborsament.

El termini màxim de lliurament a domicili vindrà indicat en cada producte. Aquests terminis de lliurament són aproximatius i en cap cas vinculants per a SEMIC.

Els lliuraments es realitzaran els dies laborables (dilluns a divendres). És recomanable que el CLIENT comuniqui les seves preferències horàries per al lliurament en emplenar les dades de la comanda en l’apartat destinat a Comentaris.

El lliurament del producte comprat a domicili s' efectuarà pel transportista conjuntament amb un albarà de lliurament a l’adreça indicada a l’ordre de comanda que el client haurà de signar com a document de recepció. Així mateix, el CLIENT estarà degudament informat en el cas que ocorri una incidència o el lliurament es retardi per qualsevol motiu.

Si no fos possible el lliurament a l’adreça indicada per absència del destinatari, el transportista deixés un avís per concertar un nou lliurament. Vençut el termini, si la comanda no ha estat recollit, aquest serà retornat al nostre magatzem i s' enviarà un correu electrònic indicant com es realitzarà el lliurament finalment. En aquest últim cas, les despeses d’enviament aniran a càrrec del CLIENT. En el cas que la impossibilitat del lliurament sigui ocasionat per haver-se consignat una direcció errònia, el cost de la reexpedició de la comanda anirà a càrrec del CLIENT. SEMIC no es responsabilitza dels retards en els lliuraments de les peces comprades per causes atribuïbles al transportista.

Quan el producte seleccionat sigui de subministrament de contingut digital sense tractar-se de suport material s' hauran de seguir les instruccions en el moment de la compra per a la seva posterior descàrrega o obtenció via correu electrònic.

Amb l’objecte que en tot moment estigui informat de la gestió de la seva compra, rebrà per correu electrònic un avís de la confirmació de la seva comanda i del pagament.

Així mateix, el CLIENT pot consultar l'estat de la seva comanda enviant un correu electrònic a l'adreça helpedu@semic.es o bé al telèfon 917 89 65 92/934 92 41 53 i sol·licitar parlar amb el departament d'ecommerce de col·legis. El nostre horari d'atenció és de 8 a 19h de dilluns a divendres, excepte festius nacionals.

5. PAGAMENT I PERÍODES DE PAGAMENT

S' accepten les següents formes de pagament:

- Targeta de Dèbit i Crèdit: La transacció es realitza connectant directament amb l'entitat bancària BBVA o Caixabank a través de la seva passarel·la de pagament.

- Transferència bancària: realitzant un ingrés de l’import total de la compra en el compte corrent que se li indica.

- PayPal: Connectant directament amb PayPal.

- Finançament: Es regirà per les condicions generals de l’entitat.

Una vegada realitzat el pagament, rebrà un correu electrònic de confirmació del mateix.

SEMIC no té coneixement de les dades referents a la seva targeta de crèdit. Tots els nostres sistemes de pagament són totalment segurs.

Els pagaments són previs al lliurament del producte o prestació del servei, per la qual cosa SEMIC no proporcionarà el producte sol·licitat fins al moment en què hagi rebut el pagament del mateix. SEMIC es reserva el dret a cancel·lar temporalment o definitivament els serveis prestats, davant qualsevol incidència en matèria de cobrament d'aquests.

6. FACTURES

En realitzar el pagament corresponent, rebrà la Factura de la seva compra en format PDF en el correu electrònic que hagi indicat a tal efecte en el moment de tramitar la comanda, així mateix el client també disposa de l'opció de sol·licitar la factura en paper.

En cas de voler obtenir una factura a nom de la seva empresa s'ha de posar en contacte amb atenció al client (helpedu@semic.es) per poder facilitar les dades fiscals necessàries.

El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en el nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant SEMIC exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

7. GARANTIA

Tots els nostres productes queden sotmesos a controls de qualitat i estan garantits contra defectes de producció per un termini de 3 anys des de la data de lliurament del producte. La garantia cobreix qualsevol vici de fabricació, de disseny o de material. No cobreix cops, ús inadequat, o altres que no siguin atribuïbles a un defecte del proveïdor o a una tara en el producte. Durant el període de garantia el CLIENT podrà retornar el producte i procedirem a la seva reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte segons correspongui, gestions que seran gratuïtes per al CLIENT. Les despeses de transport que es generin per les devolucions sota garantia NO seran per compte del CLIENT.

El document de garantia és la factura de compra.

8. DRET DE DESISTIMENT

Donada la naturalesa del producte (subministrament de contingut digital) i d'acord amb l'article 103 punts m del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de Defensa dels Consumidors i Usuaris, el dret de desistiment no és aplicable a aquest contracte sempre que el contingut digital no se subministri en suport material.

El dret de desistiment només serà aplicable quan es tracti de compra de productes físics, productes digitals en suport material o serveis (post-garantia). Té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació, llevat dels contractes que es refereixin a:

 1. La prestació de serveis, un cop el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, un cop el contracte hagi estat completament executat per l’empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.
 2. El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu dels quals depengui de fluctuacions del mercat financer que l’empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.
 3. El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
 4. El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
 5. El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
 6. El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s' hagin barrejat de forma indissociable amb altres béns.
 7. El subministrament de begudes alcohòliques el preu de les quals hagi estat acordat en el moment de celebrar el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real de les quals depengui de fluctuacions del mercat que l’empresari no pugui controlar.
 8. Els contractes en què el consumidor i usuari hagi sol·licitat específicament a l'empresari que el visiti per efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; si, en aquesta visita, l’empresari presta serveis addicionals als demanats específicament pel consumidor o subministra béns diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per a efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment s' ha d’aplicar als dits serveis o béns addicionals.
 9. El subministrament d’enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament.
 10. El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l’excepció dels contractes de subscripció per al subministrament d’aquestes publicacions.
 11. Els contractes celebrats mitjançant subhastes públiques.
 12. El subministrament de serveis d’allotjament per a fins diferents del de servir d’habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’esbarjo, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.
 13. El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per la seva part que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, haurà de vostè notificar-nos a Servicios Microinformática, S.A. C/ Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, Edifici H1 2003, Lleida (25003), correu electrònic: helpedu@semic.es, la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Descarregueu el formulari de desistiment aquí

Per complir el termini de desistiment, n' hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per la seva part d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per la seva banda, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte.

El CLIENT pot exercitar la devolució pels seus propis mitjans o per mitjà de l’empresa facilitada per SEMIC podent suportar així els costos directes de devolució dels béns, per la qual cosa es deduirà del reemborsament el cost de recollida, llevat del cas en què el motiu sigui de qualitat defectuosa, error en l’enviament per la nostra part o canvi de talla.

Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

Una vegada notificada la sol·licitud de desistiment, haurà de retornar-nos o lliurar-nos directament els béns (es pot especificar la direcció de l'empresa o qualsevol altre mètode de devolució dels béns) sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

Els béns objecte de devolució han d’estar en perfecte estat, no haver estat danyats, presentar deformacions, ni presentar signes de desgast, ratllades o taques. Vostè serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

9. PERFECCIÓ DEL CONTRACTE I MODIFICACIONS DELS SERVEIS

El present contracte es perfeccionarà amb el pagament del producte.

SEMIC es reserva el dret a modificar de qualsevol forma les característiques i condicions dels seus serveis, sempre amb l’objectiu de millorar-los i que suposi un benefici per al CLIENT.

10. OBLIGACIONS DE LES PARTS

SEMIC es compromet a proporcionar al CLIENT els productes i serveis que hagin estat contractats aplicant la màxima diligència en la prestació del servei, així com a tenir cura del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa, disposant per a això d'un equip tècnic i informàtic adequat, i a gestionar les operacions de logística, enviament i lliurament de la compra realitzada a través del transportista.

El CLIENT es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament del producte seleccionat en el temps i forma fixat en les presents condicions de venda i a la seva recepció en el lloc indicat per al lliurament.

SEMIC no garanteix que la disponibilitat del servei objecte d’aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’Internet, avaries en els dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. De manera que el CLIENT accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a SEMIC qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús del servei contractat.

11. COMUNICACIONS

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de SEMIC qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació el CLIENT l’haurà de posar en coneixement de SEMIC a l’e-mail o telèfons indicats a la nostra pàgina web.

En compliment de l'article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, l'informem que els nostres enviaments comercials i informacions relatives a la nostra web i als productes en ella oferts, es realitzaran per mitjà de correu electrònic a l'adreça d'e-mail que ens faciliti, sempre amb caràcter revocable. En tot cas, té l'opció de rebutjar les nostres comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l'adreça lopd@semic.es indicant en l'assumpte la paraula BAIXA.

12. COMPROMÍS, ACCEPTACIÓ I VALIDESA DEL CONTRACTE

El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d'ús i la política de privacitat de la pàgina web.

El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes i serveis, incloent, si s'escau, el de lliurament, oferts a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, per la qual cosa afirma que són suficients per a l'exclusió de l'error en el consentiment del present contracte, i, per tant, les accepta integra i expressament.

El CLIENT és plenament conscient que l'acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó "Comprar" indicat a la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del servei.

13. NORMATIVA APLICABLE

El present contracte té caràcter mercantil, i es regirà i interpretarà d’acord amb les lleis espanyoles.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte que no sigui solucionada de mutu acord i no existeixi un fur imperatiu, les Parts se sotmetran als jutjats i/o tribunals.

Així mateix, posem a disposició dels nostres clients el següent enllaç d’accés a la plataforma de resolució de litigis en línia oficial de la Comissió Europea .

14. DADES PERSONALS

Veure Política de Privacitat .

Atenció: Les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 9/1/2020. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació dels preus i productes oferta dos però que no tindrien efecte contra les comandes realitzades amb anterioritat. Per favor, comprovi la data d'emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s'ha produït cap modificació que l'afecti.

15. INFORMACIÓ SOBRE L'ELIMINACIÓ DE RESIDUS D'APARELLS ELECTRÒNICS (RAEE)

No està permès rebutjar els aparells elèctrics i electrònics ("AEE"), en contenidors de residus domèstics ni en qualsevol altre que no es trobi específicament destinat per a això ni tampoc a la via pública. Les bateries i acumuladors que no es trobin fixats als AEE hauran de ser separats dels mateixos. L'Usuari podrà entregar les bateries, després del seu ús i a la seva elecció, en punts de recollida específics. Els residus dels AEE ("RAEE") hauran d'anar acompanyats amb la següent simbologia per indicar que compleixen amb la directiva 2012/19/UE, el Reial Decret 110/2015 i la resta de normativa que fos d'aplicació ("Normativa RAEE") en matèria de Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics ("RAEE"), incloent la identificació de les substàncies nocives, en concret "Cd" per a Cadmio "Hg" per a Mercuri i "Pb" per a Plom:

En conseqüència, amb la compra d'un Producte que tingui la condició d'AEE, conforme a l'anteriorment exposat, l'Usuari podrà efectuar el lliurament a la Venedora d'un RAEE de tipus equivalent (en els termes recollits en la normativa d'aplicació) en el punt de lliurament de l'AEE o en el domicili de l'Usuari on es produeixi el subministrament de l'AEE.

En el supòsit que el lliurament del RAEE no s'efectuï al domicili de l'Usuari, l'Usuari disposarà d'un termini de trenta (30) dies naturals per dipositar el RAEE en un punt de venda de la xarxa d'establiments la Venedora, havent d'exhibir el dia del lliurament del RAEE, dins del referit termini, la factura simplificada acreditativa de l’AEE adquirit.

L'Usuari haurà d'empaquetar l'AEE de forma segura per al seu transport, utilitzant per a això un paquet estable i que impedeixi el moviment dels elements interiors, podent per a això i si fos precís omplir el paquet amb elements de farciment (per exemple diaris). L'Usuari haurà d'assegurar-se que en l'enviament dels AEE es trobin separats de les bateries i acumuladors que fossin extraïbles, així com d'eliminar les seves corresponents dades personals.

El que disposa el present apartat s' efectua sense perjudici del dret que assisteix l’Usuari a dipositar lliurement i sense cap cost els RAEE en els punts de recollides específicament establerts per les Entitats Locals i Fabricants d’AEE conforme a l’estipulat en la normativa vigent